NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

Frequently asked questions
Frequently asked questions
230V storing
230V storing

Uw alarmsysteem wordt gevoed door het spanningsnet (230Vac).
Wanneer uw systeem ten gevolge van een stroompanne geen elektriciteit meer krijgt dan kan het de melding "netfout" doorsturen naar de meldkamer. In dat geval ontvangt u van ons een SMS + e-mail met daarin de melding "230V STORING".
De stroompanne kan diverse oorzaken hebben:
- Werkt er geen enkel elektrisch apparaat meer in het pand? Dan kan het een algemene stroompanne zijn in de straat of in de zekeringenkast (hoofdzekering of verliesstroomschakelaar uitgevallen).
- Werken alle overige elektrische apparaten in het pand wel en is het enkel uw alarmsysteem dat een netfout aangeeft? Dan kan het de specifieke zekering in de zekeringenkast zijn die is gesprongen. Is het niet die zekering die is uitgevallen dan is het een intern probleem in de kast van uw alarmsysteem. In dit geval dient u zo snel mogelijk uw installateur van uw alarmsysteem hiervan op de hoogte te brengen. Die kan het probleem voor u oplossen.

Indien wij in de meldkamer een stroompanne (netfout) ontvangen, dan start er bij ons een timer van 1 uur. Indien de stroompanne na dit uur niet hersteld is dan ontvangt u van ons tussen 8 en 22 uur een SMS + e-mail met daarin de melding van 230V STORING. Als de stroompanne binnen dit tijdsinterval van 1 uur herstelt en wij ontvangen dit herstel, dan wordt u door ons niet gestoord. Uw alarmsysteem is immers uitgerust met een noodbatterij die voldoende autonomie zou moeten hebben om bij stroomuitval gedurende dit tijdsinterval uw systeem van voldoende stroom te voorzien. Om die reden zal u van ons ook geen SMS + e-mail ontvangen als de stroompanne door ons ontvangen wordt tussen 22 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Enkel indien we om 8 uur nog steeds het herstel van de netfout nog niet ontvangen hebben, zal u om 8 uur een SMS + e-mail ontvangen voor de stroomuitval.

Lage batterij
Lage batterij

Uw alarmsysteem is uitgerust met een noodbatterij die voldoende autonomie zou moeten hebben om bij stroomuitval gedurende een bepaalde tijd uw systeem van voldoende stroom te voorzien. Het systeem voert op regelmatige basis automatisch een controle uit of de batterij nog voldoende capaciteit heeft. Als de capaciteit onder een bepaalde waarde daalt, dan kan het systeem de melding "batterijfout" doorsturen naar de meldkamer. In dat geval ontvangt u van ons een SMS + e-mail met daarin de melding “LAGE BATTERIJ”.
Deze SMS kan u 24/7, de klok rond ontvangen, dus deze is niet gekoppeld aan of beperkt door een tijdsvenster.
Indien u deze SMS ontvangt dan dient u zo snel mogelijk uw installateur van uw alarmsysteem hiervan op de hoogte te brengen, die het probleem voor u kan oplossen.
Uw alarmsysteem is uitgerust met een noodbatterij die voldoende autonomie zou moeten hebben om bij stroomuitval gedurende een bepaalde tijd uw systeem van voldoende stroom te voorzien. Het systeem voert op regelmatige basis automatisch een controle uit of de batterij nog voldoende capaciteit heeft. Als de capaciteit onder een bepaalde waarde daalt, dan kan het systeem de melding "batterijfout" doorsturen naar de meldkamer. In dat geval ontvangt u van ons een SMS + e-mail met daarin de melding “LAGE BATTERIJ”.
Deze SMS kan u 24/7, de klok rond ontvangen, dus deze is niet gekoppeld aan of beperkt door een tijdsvenster.
Indien u deze SMS ontvangt dan dient u zo snel mogelijk uw installateur van uw alarmsysteem hiervan op de hoogte te brengen, die het probleem voor u kan oplossen.
Hou er rekening mee dat indien er, tijdens de periode dat uw systeem een batterijprobleem heeft er ook een stroompanne optreedt, uw systeem dan naar alle waarschijnlijkheid niet (correct) meer functioneert en uw pand bijgevolg niet meer beveiligd is!

Geen signaal
Geen signaal

Uw alarmsysteem staat in verbinding met onze meldkamer via het internet en/of een klassieke analoge telefoonlijn. In functie van uw contract doen wij een periodieke controle (om de 25u, om de 169u, ...) of we gedurende dit interval een melding van uw systeem ontvangen hebben. Hebben we in het ingestelde interval geen melding van uw systeem ontvangen dan ontvangt u van ons tussen 8 en 22 uur een SMS + e-mail met daarin de melding “GEEN SIGNAAL”.
Wat u in eerste instantie zelf kunt doen als u deze SMS ontvangt is testen of uw systeem nog in verbinding staat met onze meldkamer. Dit kan u doen door uw alarmsysteem in te schakelen en door de zones in het pand te bewegen tot u de klavierzoemer en/of sirene hoort afgaan. Ontvangt u als gevolg hiervan geen telefonische oproep van ons, dan staat uw systeem niet meer in verbinding met onze meldkamer. De oorzaak hiervan kan liggen aan een technische storing bij de provider, in uw alarmsysteem zelf of een combinatie van beide. Indien het probleem niet bij de provider ligt, dan dient u zo snel mogelijk uw installateur van uw alarmsysteem hiervan op de hoogte te brengen. Die kan het probleem voor u oplossen.
Indien u bij de testen en na het horen afgaan van de klavierzoemer en/of sirene toch door één van onze operatoren wordt opgebeld dan is het communicatieprobleem ondertussen vermoedelijk reeds opglost en zal u hiervan ook geen SMS + e-mail meer ontvangen tenzij het probleem zich opnieuw stelt.

Sabotage alarm
Sabotage alarm

De sensoren, de centrale en de componenten (klavieren, uitbreidingen, ...) van uw alarmsysteem zijn uitgerust met een contact dat verbroken wordt als de sensor of de kast of het component geopend of van de muur gerukt wordt. Dit is een veiligheid die is voorzien om ongeoorloofde toegang te detecteren en te melden (via geluidssignaal en/of naar meldkamer).
Sabotagealarm (of soms ook wel tamperalarm genoemd) is een 24 uurs alarm hetgeen betekent dat dit ook kan afgaan zelfs als uw alarmsysteem ontwapend (niet ingeschakeld) is.
Indien u van plan bent om verbouwings- of schilderwerken uit te voeren aan het pand en er dienen hiervoor sensoren of componenten van uw alarmsysteem weggenomen of verplaatst te worden, neem dan eerst contact op met de installateur van uw alarmsysteem die voor u (tijdelijk) de betreffende zone(s) kan blokkeren waardoor er geen sabotagealarm is bij het wegnemen of verplaatsen.
Heeft u toch sabotagealarm gemaakt dan zal de melding ervan blijven weergegeven worden op de klavieren tot uw alarminstallateur die gewist heeft.

24 UURS ALARM

De bewegingssensoren van het alarmsysteem in uw pand genereren enkel een alarm als het systeem gewapend (ingeschakeld) is. Logisch want anders zou u zich nooit kunnen verplaatsen in het pand zonder alarm te veroorzaken.
Het is echter zo dat uw systeem ook tal van alarmen kan genereren en doorsturen naar onze meldkamer terwijl het systeem ongewapend (uitgeschakeld) is. Dit zijn alarmen die 24/7 door uw systeem kunnen gegenereerd worden en heten daarom ook "24 uurs" alarmen.
De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn sabotage alarm, brandalarm, medisch alarm, paniekalarm, ... Maar ook tal van technische alarmen kunnen 24 uurs alarmen zijn zoals batterijfout, communicatiestoring, ...

Stil alarm
Stil alarm

Voor bepaalde alarmmeldingen zal uw alarmsysteem de sirene en klavierzoemer niet activeren. Deze worden enkel gemeld aan de meldkamer en/of gelogd in het logboek van de centrale. Dit zijn onhoorbare alarmen en heten daarom ook "stille" alarmen.
De reden dat het stille alarmen zijn kunnen enerzijds voor uw persoonlijke veiligheid zijn. Stel dat u bij een reële inbraak in de mogelijkheid bent om de overvalknop in te drukken dan zou u op dat moment uw leven in gevaar brengen moest hierdoor de sirene en de klavierzoemer afgaan.
Anderzijds kunnen het stille alarmen zijn om u eenvoudig weg niet te storen of nodeloos ongerust te maken. Voor een batterijfout hoeft de sirene en klavierzoemer niet geactiveerd te worden. Een indicatie op uw klavieren en een melding hiervan naar onze meldkamer is voldoende.

Dispatching code
Dispatching code

U wordt naar aanleiding van een alarmmelding opgebeld door één van onze operatoren die u uw wachtwoord vraagt om u het alarm te kunnen melden.
Hoe kunt u zeker zijn dat het wel degelijk een operator van PRAxIS is die u aan de lijn heeft en niet iemand met slechte bedoelingen die er op uit is om uw wachtwoord te weten te komen?
U kan ons als klant altijd een "dispatching code" opleggen. DIt is een wachtwoord dat u zelf kiest en doorgeeft aan ons en waarmee onze operatoren zich dienen te identificeren ten aanzien van u als ze u bellen voor een alarmmelding.
Indien we over een dispatching code beschikken dan zal de operator die u belt voor een alarmmelding altijd eerst zelf de dispaching code meedelen vooraleer naar uw code te vragen ("PRAxIS controlekamer, onze dispatching code is ..., mag ik uw wachtwoord a.u.b.?"). Zo weet u zeker dat het een operator is van PRAxIS die u belt gezien u eerst het wachtwoord hoort dat u zelf hebt doorgegeven aan ons.
Wij zijn vragende partij om altijd te werken met een dispatching code, omdat dit de snelheid van de alarmafhandeling alleen maar kan bevorderen en dit in het voordeel van beide partijen.
Een dispatching code is bovendien een gratis optie en er is dus geen enkele reden om die niet te gebruiken. Er zijn dus alleen maar voordelen aan het gebruik van de dispatchingcode.

Code onder dwang
Code onder dwang

U kan ons als klant een "code onder dwang" doorgeven voor elk van uw contacten in de bellijst. Als één van onze operatoren u belt voor een alarmmelding en u geeft de code onder dwang dan zal de operator zeggen dat het voor haar of hem OK is (zodat de belager die u onder dwang houdt niets in de gaten heeft) en onmiddellijk na het inhaken de politie verwittigen om een dringende interventie bij u uit te voeren.

Uw alarmsysteem werkt met draadloze componenten. Het controleert steeds of het nog verbinding heeft met alle componenten. Indien dit niet meer het geval is, dan kan uw systeem de melding "probleem supervisie" naar ons versturen. In dit geval dient u zo snel mogelijk uw installateur van uw alarmsysteem hiervan op de hoogte te brengen die het probleem voor u kan verhelpen.

Indien er problemen zijn bij uw provider is het steeds mogelijk dat wij hiervan een melding "communicatiefout" ontvangen. Bepaalde alarmsystemen kunnen hierdoor omschakelen naar een back-up kanaal via GPRS (3G / 4G) of via SMS. Bij twijfel raden wij u steeds aan om contact op te nemen met de installateur van uw alarmsysteem.

Uw alarmsysteem is uitgerust met één of meerdere sensoren die een te hoge temperatuur en/of lage temperatuur kan waarnemen. Indien een bepaalde minimale of maximale drempel overschreden werd, dan kan naar de meldkamer de melding "temperatuuralarm" verstuurd worden.

Uw alarmsysteem beschikt over een controle op de aanwezigheid en/of correcte werking van de diverse componenten (detectoren, sirenes, uitbreidingsmodules, …). Wij raden u aan om contact op te nemen met de installateur van uw alarmsysteem.

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV met als  identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 0478.243.652 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803. 

Top