NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

Sinds 2018 is PRAxIS GROUP officieel verdeler van de mandown systemen van Magneta en TWIG (https://www.magneta.fr).

Deze uiterst moderne systemen combineren telefonie en de bescherming van uw geïsoleerde werkers in één toestel.

Met één druk op de knop kan de houder van het toestel een paniekmelding naar onze bewakingscentrale sturen waarbij onze operatoren via de “silent-call”-functie in het toestel, kunnen meeluisteren. Zo kunnen wij de situatie inschatten en er het gepaste gevolg aan geven, volgens de tussen ons afgesproken procedures. Samen met deze melding worden immers ook de GPS-coördinaten van het toestel meegestuurd waardoor wij adequaat en nauwkeurig de hulpdiensten kunnen aansturen.

Ook automatische detectie zoals “verticaliteitsverlies” (mandown) en “geen beweging” (immobiliteit) resulteren in een melding naar PRAxIS GROUP. Bij deze meldingen kan een PRAxIS GROUP-operator via de luidspreker in het toestel communiceren met de de houder van het toestel en zo de nodige stappen, zoals voorzien in de procedures, ondernemen.

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV  is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803. 

Top