NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

ACA
ACA

PRAxIS GROUP is sedert 2009 lid van de A.C.A. (AlarmCentrale Associatie), de beroepsvereniging van de door de F.O.D. Binnenlandse Zaken erkende Alarmcentrales (“Meldkamers”). In deze Associatie zijn alle spelers binnen de telebewakingsmarkt verenigd.

De A.C.A. stelt zich onafhankelijk op van alle andere beroepsverenigingen voor beveiliging en bewaking en verleent haar medewerking aan initiatieven die de veiligheid van de klant verbeteren.

De Associatie van Alarmcentrales is opgericht omdat de wetgeving meer en meer operationele verantwoordelijkheid toekent aan alarmcentrales.

Een alarmcentrale heeft een specifieke opdracht, een specifieke verantwoordelijkheid en specifieke kwaliteitseisen tegenover haar personeel en infrastructuur. Ook al behoort ze wettelijk tot de bewakingsbedrijven, toch kan een alarmcentrale niet met een beveiligingsfirma of met een bewakingsfirma gelijkgesteld worden.

Met deze Associatie willen we transparantie creëren binnen onze sector. Zo willen we bijvoorbeeld in overleg met de overheden en met installateurs en hun organisatie de referenties voor een goed systeem en verificatieprocedures definiëren, en zo samen bijdragen aan een kwalitatieve dienstverlening door onze sector.

Meer informatie vindt u hier.

Download hier het visiedocument van de A.C.A. over de rol van de vergunde alarmcentrales in de integrale veiligheid.

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV met als  identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 0478.243.652 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803. 

Top