NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

De service provider PRAxIS GROUP NV, Zonnekestraat 2, 8501 BISSEGEM, met ondernemingsnummer BE0478.243.652 en Btw-plichtige onder hetzelfde nummer biedt via zijn 070-nummers de mogelijkheid aan zijn eindklanten, 24u op 24u, 7 dagen op 7, contact op te nemen met één van de operatoren in de bewakingscentrale van PRAxIS GROUP voor al hun vragen met betrekking tot de afhandeling van één of meerdere alarmen en/of supplementaire dienstverlening, vermeld op www.praxis-group.eu. De prijs voor een oproep naar één van de 070-nummers bedraagt € 0.30 – per minuut.

U kan eventuele klachten met betrekking tot de aanrekening van deze 070-nummers melden:

  • Per post op bovenvermeld adres
  • Per e-mail op finance@praxis-group.eu
  • Telefonisch op +32 (0)56 740 640 – select: “boekhouding”

Er worden geen diensten aangeboden die een licentie behoeven zoals bepaald in de Wet van 7 mei 1999 m.b.t. de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers.

Deze 070-nummers werden geactiveerd op 01/08/2008 en blijven in gebruik ten laatste tot aan de opheffing of wettelijke stopzettingsdatum van de vennootschap PRAxIS GROUP NV, tenzij wettelijk anders opgelegd.

VOLG ONS

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV  is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803.
Klik hier voor alle informatie met betrekking tot onze betalende 070-nummers in het kader van de wettelijke verplichte transparantie van dienstenaanbieders

Top