NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

CSL heeft drie modules ontwikkeld om oudere systemen die nog via PSTN-lijnen doormelden, te laten doorsturen via GPRS.

Via ons kunnen volgende modules verkregen worden:

  • MiniAir: Vooral voor woningen (laag risico) [HARDWARE GRATIS]
  • Digiair: Gebruik bij winkels (middelmatig risico) [HARDWARE GRATIS]
  • Emizon: High risk zoals bijvoorbeeld banken (Hoog risico) (GPRS + IP)

De DigiAir en Emizon zijn voorzien van een RS485-connector die u toelaat met bepaalde alarmsystemen rechtsreeks op de bus te connecteren en bi-directioneel te communiceren (UDL).

emizon

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV met als  identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 0478.243.652 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803. 

Top