NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

ISO 9001
ISO 9001

De norm ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op de dienstverlening van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

PRAxIS GROUP behaalde in 2019 het certificaat ISO9001-2015 (certificaat BE19/819943467) voor de activiteit “Beheer van alarmsystemen voor particulieren, KMO en industrie” en “behandeling van oproepen in de centrale meldkamer”.

Het actuele ISO-certificaat vindt u hier.

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV  is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803.
Klik hier voor alle informatie met betrekking tot onze betalende 070-nummers in het kader van de wettelijke verplichte transparantie van dienstenaanbieders

Top