NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

Sedert de “Wet van 10 april 1990”, beter gekend als de “Wet Tobback” (Wet tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid) werd aan bewakingsondernemingen, en dus ook aan alarmcentrales, de verplichting opgelegd door de FOD Binnenlandse Zaken om voorafgaandelijk aan de uitoefening van deze activiteit een vergunning aan te vragen, om aldus de wildgroei van bewakingsondernemingen tegen te gaan en hun werking en personeel aan controle te onderwerpen (o.a. advies van de Dienst voor Veiligheid van de Staat en van de Procureur des Konings). 

Deze wet werd ondertussen opgeheven en vervangen door de “Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en Bijzondere Veiligheid” (“Wet Jambon”), waarin de vergunningsplicht werd behouden en nog meer bevoegdheden worden toegekend, weliswaar gekoppeld aan nog strengere voorwaarden.

De nummering van de vergunningen, toegekend door de FOD (en die voor PRAxIS GROUP 16.1124.09 was) werd vernieuwd in de nieuwe Wet en is vervangen door de volgende verpichte vermelding: “Onderneming vergund als Bewakingsonderneming onder het Ondernemingsnummer 0478.243.652”, en voldoet aldus aan alle voorwaarden gesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken.

PRAxIS Group is sedert 2008 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vergund voor het beheer van alarmsystemen, en dit resulteerde in de officiële benaming “Alarmcentrale”. Daarenboven werd PRAxIS GROUP in 2010 ook vergund voor het beheer van volgsystemen (track & trace) wat resulteerde in de officiële, wettelijke term “Bewakingscentrale” (meer bevoegdheden dan een “Alarmcentrale”).


Meer informatie vindt u hier.

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV  is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803.
Klik hier voor alle informatie met betrekking tot onze betalende 070-nummers in het kader van de wettelijke verplichte transparantie van dienstenaanbieders

Top