NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

FOD binnenlandse zaken

Met de “Wet van 10 april 1990”, beter gekend als de “Wet Tobback” (Wet tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid) werd aan bewakingsondernemingen, en dus ook aan alarmcentrales, de verplichting opgelegd door de FOD Binnenlandse Zaken om voorafgaandelijk aan de uitoefening van deze activiteit een vergunning aan te vragen, om aldus de wildgroei van bewakingsondernemingen tegen te gaan en hun werking en personeel aan controle te onderwerpen (o.a. advies van de Dienst voor Veiligheid van de Staat en van de Procureur des Konings).

Deze wet werd ondertussen opgeheven en vervangen door de “Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en Bijzondere Veiligheid” (“Wet Jambon”), waarin de vergunningsplicht werd behouden en nog meer bevoegdheden worden toegekend, weliswaar gekoppeld aan nog strengere voorwaarden.

PRAxIS GROUP is vergund onder het nummer FOD 16.1124.09 en voldoet aldus aan alle voorwaarden gesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken.

PRAxIS Group werd in 2008 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vergund voor het beheer van alarmsystemen, en dit resulteerde in de officiële naam “Alarmcentrale”. Daarenboven werd PRAxIS GROUP in 2010 ook vergund voor het beheer van volgsystemen (track & trace) wat resulteerde in de officiële, wettelijke term “Bewakingscentrale” (meer bevoegdheden dan een “Alarmcentrale”).

Meer informatie vindt u hier.

Top