NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

Privacybeleid
Privacybeleid

1. Inleiding

PRAxIS Group vindt het belangrijk om de privacy van uw gegevens te respecteren en te beschermen.
Om onze kernactiviteit zo goed mogelijk uit te oefenen zijn wij genoodzaakt heel wat informatie van onze klanten te verzamelen en te beheren.
In dit Privacybeleid willen wij u verder toelichten hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en opslaan.

Bij het ondertekenen van een offerte of een contract, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid.
Indien belangrijke aanpassingen worden doorgevoerd in dit Privacybeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door het gewijzigde beleid op onze website te plaatsen. Door verder gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Wanneer u nog vragen heeft omtrent dit Privacybeleid, kan u steeds een e-mail sturen naar admin@PRAxIS-group.eu of kan u ons contacteren per post:

PRAxIS Group
T.a.v.: Dienst Privacybeleid
Zonnekestraat 2
8501 BISSEGEM

Meer informatie over de GDPR-wetgeving, in voege vanaf 25/05/2018, vindt u hier.

2. Welke informatie?

Op onze website (www.praxis-group.eu) kan gebruik gemaakt worden van cookies: van onze websitebezoekers kunnen wij de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, informatie over toestel en browser, alsook het IP adres verzamelen.

De gegevens van de bezoekers aan onze website kunnen gelinkt zijn aan Google Analytics, en kunnen gebruikt worden voor commerciële of andere doeleinden, zoals het analyseren van het surfgedrag, geografische regio, …

De gegevens die wij verkrijgen via het contactformulier op onze website, gebruiken wij enkel wanneer dit nodig is om u te informeren over onze diensten en om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Van de gegevens die u met ons deelt bij het inschrijven op onze eventuele nieuwsbrief wordt enkel de naam en het e-mailadres gebruikt voor de beschreven doeleinden.

De gegevens die wij verzamelen en bewaren wanneer u klant wordt van PRAxIS Group, zijn alle gegevens die nodig zijn om onze kernactiviteit zo goed als mogelijk uit te oefenen en om u correct te kunnen informeren. Deze gegevens bevatten zowel volledige contactgegevens als facturatiegegevens. Alleen zo garanderen wij de goede werking van onze diensten.

3. Wat doen we met die informatie ?

Wanneer u vraagt om bijstand via e-mail of telefoon, geeft u ons automatisch de toestemming om uw gegevens te raadplegen opdat we u zo goed mogelijk kunnen helpen met uw vraag of probleem.

Alle stappen zijn ondernomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen wanneer gevoelige informatie van onze klanten moet worden bewaard.

PRAxIS Group garandeert voor u volledige Data Protection: uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht, verhuurd of verspreid worden aan derden voor commerciële doeleinden.

Onze applicatie wordt constant uitgebreid in functie van de beveiliging van uw gegevens. Ook zullen wij ons ten allen tijde blijven wapenen om datalekken te voorkomen.

Wanneer hackers toch binnendringen, zullen zij nooit leesbare gegevens terugvinden.

Wij houden uw gegevens bij gedurende de duur van uw contract met PRAxIS Group. Na stopzetting van het contract, archiveren wij uw gegevens op onze servers. Persoonlijke informatie zoals e-mailadressen, telefoonnummers, identificatiecodes worden 1 jaar na de beëindiging van het contract verwijderd en vernietigd. Alle andere informatie (naam, adres, klantnummer en naam van de alarminstallateur) wordt 3 jaar na de stopzetting van uw contract vernietigd. Het bijhouden van deze laatstgenoemde informatie is noodzakelijk om in alle gevallen mogelijke incidenten uit het verleden over een langere periode te kunnen analyseren.

4. Uw rechten – onze plichten

Indien PRAxIS Group informatie van u beheert en verwerkt, heeft u de volgende rechten:

»» Recht om geïnformeerd te worden
»» Recht op verwijdering
»» Recht op overdraagbaarheid van gegevens (naar een andere verwerker)
»» Recht op correctie

Indien u hierop beroep wil doen, stuurt u een mail naar admin@praxis-group.eu.
Wij verbinden er ons toe om u binnen de 30 dagen te informeren over de verdere afhandeling van uw vraag.

Het is echter belangrijk om te weten dat wij de goede werking van onze diensten niet meer kunnen garanderen indien u de toegang tot bepaalde persoonlijke informatie wilt verwijderen of beperken.

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV  is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803.
Klik hier voor alle informatie met betrekking tot onze betalende 070-nummers in het kader van de wettelijke verplichte transparantie van dienstenaanbieders

Top