NL | FR | EN

UW VEILIGHEID, ONZE PASSIE 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7

Video monitoring
Video monitoring
shutterstock_139565405 LR
shutterstock_180228164

Twijfelopheffing door middel van videoverificatie.

Virtuele bewakingsrondes op afstand door middel van live beelden van camera’s op de site en dit op afgesproken tijdstippen en volgens afgesproken frequentie.

Onderneming vergund voor het exploiteren van een Bewakingsonderneming, met ondernemingsnummer 0478.243.652.
PRAXIS GROUP NV met als  identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 0478.243.652 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL.  Het polisnummer is 03/99537803. 

Top